• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ có được giảm thuế TNDN? Mức giảm thuế TNDN như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp quý độc giả hiểu thêm về giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ.

1. Điều kiện giảm thuế TNDN khi sử dụng nhiều lao động nữ
Theo Điều 21 Thông tư 78/2014/TT-BTC, doanh ghiệp được giảm thuế TNDN khi đủ các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải;

- Sử dụng từ 10 - 100 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm trên 50% tổng số lao động có mặt thường xuyên

- Hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ mà số lao động nữ chiếm trên 30% tổng số lao động có mặt thường xuyên của doanh nghiệp được giảm thuế TNDN phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động nữ nếu hạch toán riêng được theo hướng dẫn tại tiết a điểm 2.9 Khoản 2 Điều 6 (được sửa đổi, bổ sung bởi điểm 2.10 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC). Cụ thể:

Các khoản chi thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ gồm:

+ Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ không còn phù hợp phải chuyển đổi sang nghề khác theo quy hoạch phát triển của doanh nghiệp.

Khoản chi này bao gồm: học phí (nếu có) + chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho người đi học).

+ Chi phí tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho giáo viên dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp tổ chức và quản lý.

+ Chi phí tổ chức khám sức khoẻ thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, mãn tính hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên.

+ Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai.

+ Phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong trường hợp vì lý do khách quan người lao động nữ không nghỉ sau khi sinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại làm việc cho doanh nghiệp được trả theo chế độ hiện hành; kể cả trường hợp trả lương theo sản phẩm mà lao động nữ vẫn làm việc trong thời gian không nghỉ theo chế độ.

2. Mức giảm thuế TNDN khi sử dụng nhiều lao động nữ
- Theo quy định nêu trên: Được giảm thuế TNDN phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động nữ theo hướng dẫn tại tiết a điểm 2.9 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

Công văn 104146/CTHN-TTHT ngày 3/12/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội

- Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty sử dụng lao động nữ có phát sinh khoản chi thêm cho lao động nữ nếu đáp ứng điều kiện khoản chi được trừ theo quy định Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ tính thuế.

- Công ty được áp dụng giảm thuế TNDN phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động nữ theo điều kiện thực tế đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải được giảm thuế TNDN phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động nữ nếu đáp ứng điều kiện nêu trên.

Lưu ý: Phải hạch toán riêng được khoản tiền thực chi thêm đó

Trên đây là quy định về Giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ. Nếu còn thắc mắc khác, độc giả vui lòng để lại câu hỏi tại đây.

Căn cứ pháp lý:

Thông tư 78/2014/TT-BTC;

Thông tư 96/2015/TT-BTC;

Công văn 104146/CTHN-TTHT.

social