• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Doanh nghiệp không còn phải đăng ký thang, bảng lương từ 2021

Không còn phải đăng ký thang, bảng lương với cơ quan nhà nước là một trong những chính sách mới tại Bộ luật Lao động 2019 giúp các doanh nghiệp giảm bớt được thủ tục hành chính.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Lao động 2019 quy định, từ 01/01/2021, khi xây dựng thang, bảng lương thì người sử dụng lao động chỉ phải:

- Tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

- Công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

Trong khi đó, trước đây theo quy định tại Khoản 2 Điều 93 Bộ luật Lao động 2012 và Điều 1 Nghị định 121/2018/NĐ-CP thì người sử dụng lao động có từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký thang, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động đồng thời với việc công khai tại nơi làm việc.

Nguồn: Thư viện pháp luật

social