• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Tổng cục Thuế có hướng dẫn giải đáp vướng mắc về hóa đơn điện tử đối với hàng xuất khẩu tại chỗ như thế nào? - Câu hỏi của anh Thành (Hà Nội)

Trước những vướng mắc trong quá trình áp dụng hóa đơn điện tử đối với hàng xuất khẩu tại chỗ, Tổng cục Thuế (Cục Thuế Hà Nội) ban hành Công văn 17831/CTHN-TTHT năm 2023 hướng dẫn quy định về hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào không?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định như sau:

Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với một số trường hợp hàng hóa được coi như xuất khẩu

...

2. Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật:

a) Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng gia công có chỉ định giao hàng tại Việt Nam;

b) Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan;

c) Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn xuất khẩu ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhận hàng và địa điểm giao hàng tại Việt Nam;

d) Hàng hóa bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam phải thanh toán qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 16 Thông tư này. Trường hợp người nhập khẩu tại chỗ được phía nước ngoài ủy quyền thanh toán cho người xuất khẩu tại chỗ thì đồng tiền thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

đ) Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với quy định tại giấy phép đầu tư.

Như vậy, hàng hóa xuất khẩu tại chỗ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi đáp ứng điều kiện sau:

- Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng gia công có chỉ định giao hàng tại Việt Nam

- Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan

- Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn xuất khẩu ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhận hàng và địa điểm giao hàng tại Việt Nam

- Hàng hóa bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam phải thanh toán qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Trường hợp người nhập khẩu tại chỗ được phía nước ngoài ủy quyền thanh toán cho người xuất khẩu tại chỗ thì đồng tiền thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

- Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với quy định tại giấy phép đầu tư.

Hóa đơn xuất khẩu tại chỗ phải có tên người mua nước ngoài thì mới được khấu trừ thuế GTGT đúng không?

Căn cứ tại điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định như sau:

Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với một số trường hợp hàng hóa được coi như xuất khẩu

...

2. Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật:

...

c) Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn xuất khẩu ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhận hàng và địa điểm giao hàng tại Việt Nam;

...

Như vậy, công ty lập hóa đơn xuất khẩu tại chỗ thì ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhận hàng và địa điểm giao hàng tại Việt Nam để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào.

Hóa đơn giấy có sai sót thì xử lý theo quy định mới về hóa đơn điện tử đúng không?

Về vấn này, Công văn 17831/CTHN-TTHT năm 2023 hướng dẫn xử lý như sau:

Trường hợp Công ty phát hiện hóa đơn đã lập có sai sót, cần lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế thì Công ty thực hiện xử lý hóa đơn có sai sót theo quy định tại Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC.

 

Như vậy, việc xử lý hóa đơn có sai sót thực hiện theo Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC như sau:

- Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC, nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà hóa đơn này có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót.

- Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót (hóa đơn lập theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP , Nghị định 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

Nguồn: TVPL

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ Phần Dịch vụ tư vấn và đầu tư Hành trình Doanh nghiệp Việt
Địa chỉ: Số 114 đường số 10, KDC Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Số điện thoại: 0909 206 247
Website: HTDNV.VN

Hãy cùng tìm hiểu qua các thông tin trong bài viết các bạn nhé
Cam kết mọi thắc mắc về thủ tục, nghiệp vụ liên quan đến

#hồ_sơ_pháp_lý,
#kế_toán_thuế,
#tài_chính,... đều được chúng tôi giải đáp và song hành.

 

social