• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

1. Hộ kinh doanh là gì?

Theo khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

 

2. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

2.1. Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh bao gồm:

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (Phụ lục III-4 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

- Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

 

2.2. Trình tự thực hiện việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Trình tự thực hiện việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh,  hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho hộ kinh doanh.

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh.

* Lưu ý: Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

(Điều 91 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

3. Ai được thành lập hộ kinh doanh?

Căn cứ tại Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh, trừ các trường hợp sau đây:

- Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

* Lưu ý:

- Cá nhân, thành viên hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

- Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Theo TVPL

𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏:
☎ 𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆 : 090 920 62 47
🌐𝒁𝒂𝒍𝒐: https://zalo.me/0909206247
🌐𝑳𝒊𝒏𝒌 𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: https://www.facebook.com/htdnv
🌐𝑳𝒊𝒏𝒌 web: https://htdnv.vn
📩 𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: cskh@htdnv.vn
114 Đường số 10, KDC CityLand, P.10, Gò Vấp, Ho Chi Minh City, Vietnam

#hosophaply
#ketoanthue
#dichvuketoan
#ketoanthuengoai
#thanhlapdoanhnghiep
#hokinhdoanh

social