• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Thay đổi hồ sơ chứng minh người phụ thuộc nộp thuế TNCN từ ngày 01/01/2023

❓❓❓ Bạn có biết ❓❓❓

Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 79/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, khi kê khai nộp thuế TNCN kể từ ngày 01/01/2023 thì người nộp thuế sẽ thay đổi hồ sơ đối với người phụ thuộc như sau:

(1) Thay đổi hồ sơ chứng minh đối với con

Bổ sung điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, Luật sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân 2012 và Nghị định 65/2013/NĐ-CP như sau:

- Con dưới 18 tuổi: Hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (nếu có).

- Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, hồ sơ chứng minh gồm:

+ Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (nếu có).

(So với quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC đã bổ sung Căn cước công dân thêm vào hồ sơ).

+ Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

- Con đang theo học tại các bậc học theo hướng dẫn tại tiết d.1.3, điểm d, khoản 1, Điều này, hồ sơ chứng minh gồm:

+ Bản chụp Giấy khai sinh.

+ Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.

- Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ như:

+ Bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.

+ Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

(2) Hồ sơ chứng minh đối với vợ hoặc chồng

- Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

- Bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn.

Lưu ý, trường hợp vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác chứng minh người phụ thuộc không có khả năng lao động như:

- Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật.

+ Bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

(Hiện hành đã bổ sung CCCD và loại bỏ sổ hộ khẩu thay vào đó là bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).

(3) Hồ sơ chứng minh đối với cha mẹ

Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm:

- Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc CCCD.

- Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp, giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật.

Bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

Chi tiết Thông tư 79/2022/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/01/2023 sửa đổi Thông tư 111/2013/TT-BTC

🌟🌟Hãy cùng tìm hiểu qua các thông tin trong bài viết các bạn nhé🌟🌟

⚠ Tất cả các câu hỏi anh/chị gửi về cho chúng tôi thông qua #Trung_tâm_hỗ_trợ_nghiệp_vụ_MitaSP_HTDNV:

👉 https://zalo.me/g/dotaxr608

✋ Cam kết mọi thắc mắc về thủ tục, nghiệp vụ liên quan đến #hồ_sơ_pháp_lý, #kế_toán_thuế,#tài_chính,... đều được chúng tôi giải đáp và song hành.

------

HÀNH TRÌNH DOANH NGHIỆP VIỆT

www.htdnv.vn - 0909 206 247

social