• Mail: htdnv247@gmail.com
 • 0909 206 247

HỘ KINH DOANH LÀ GÌ ?

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Mỗi cá nhân, thành viên hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

Đặc điểm của hộ kinh doanh

Với quy mô nhỏ lẻ, hộ kinh doanh đang là mô hình kinh doanh phổ biến nhất hiện nay. Hộ kinh doanh gồm những đặc điểm chính sau:

 • Hộ kinh doanh do một cá nhân, một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ
 • Hộ kinh doanh được phép kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải đăng ký một địa điểm làm trụ sở chính
 • Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân

Điều kiện thành lập hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
 • Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;
 • Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

 

Một vài điểm lưu ý mà người đăng ký hộ kinh doanh cần phải chú ý:

 • Cá nhân đã thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
 • Cá nhân, nhóm người hoặc tất cả thành viên trong hộ phải chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ thuế, các khoản nợ phát sinh của hộ kinh doanh.
 • Mỗi cá nhân, nhóm cá nhân chỉ được thành lập duy nhất một hộ kinh doanh. Không được thực hiện mở rộng chi nhánh hay văn phòng đại diện.

Hồ sơ, thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh thực hiện đăng ký hộ kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh tại Hành trình Doanh nghiệp Việt

Hồ sơ HTDNV soạn:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
 • Tờ khai thuế

Hồ sơ Khách hàng cần cung cấp:

 • Thông tin cơ bản thành lập HKD: tên HKD, địa chỉ, thông tin chủ hộ, ngành nghề kinh doanh,...
 • Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân (phôt công chứng)
 • Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh (nếu có)

Khách hàng nhận được:

 • Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh
 • Hỗ trợ kê khai thuế ban đầu

Tên hồ sơ Pháp lý

THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

Văn bản Pháp luật điều chỉnh còn hiệu lực

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Quy định Pháp luật chi tiết điều chỉnh hồ sơ Pháp lý theo sản phẩm dịch vụ

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.001612

Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Quy trình thực hiện

Thành phần hồ sơ

HTDNV thực hiện dịch vụ (Khách hàng cung cấp Hồ sơ; HTDNV soạn)

Hồ sơ HTDNV soạn:

 1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
 2. Tờ khai thuế
 3. Giấy ủy quyền cho HTDNV nộp và nhận hs

KH cung cấp:

 1. Thông tin cơ bản thành lập HKD: tên HKD, địa chỉ, thông tin chủ hộ, ngành nghề kinh doanh,...
 2. Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân
 3. Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh (nếu có)

Thời gian theo quy định

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ

Phí, lệ phí nhà nước

Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC)

100.000 đồng

Kết quả đạt được

Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh

Hỗ trợ kê khai thuế ban đầu

 

Nếu khách hàng có nhu cầu được tư vấn thêm hoặc sử dụng dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục tại HTDNV, xin vui lòng liên hệ Công ty CP DV TV & ĐT Hành Trình Doanh Nghiệp Việt, để được hỗ trợ chi tiết.

𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏: 

☎ 𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆 : 090 920 62 47 
🌐𝒁𝒂𝒍𝒐: https://zalo.me/0909206247 
🌐𝑳𝒊𝒏𝒌 𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: https://www.facebook.com/htdnv 
🌐𝑳𝒊𝒏𝒌 web: https://htdnv.vn 
📩 𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: cskh@htdnv.vn 

 

social