• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Lộ trình chuyển đổi sang hóa đơn điện tử đang bước vào giai đoạn gấp rút khiến nhiều doanh nghiệp đồng loạt sử dụng hóa đơn điện tử. Trong thời điểm này, băn khoăn lớn nhất của doanh nghiệp là xử lý chuyển tiếp hóa đơn điện tử như thế nào để hợp pháp và không làm gián đoạn công việc kinh doanh?

meInvoice.vn sẽ hướng dẫn cụ thể doanh nghiệp thực hiện chuyển tiếp hóa đơn điện tử tại bài viết dưới đây.

1.Quy định về xử lý chuyển tiếp hóa đơn điện tử

1.1. Xử lý chuyển tiếp hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Tại Điều 36, Nghị định 119/2018/NĐ-CP có quy định về việc xử lý chuyển tiếp hóa đơn điện tử trong từng trường hợp cụ thể như sau:

Đơn vị đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo Quyết định 1209/2015/QĐ-BTC trước ngày Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Đơn vị đã thông báo phát hành hóa đơn giấy theo hình thức đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định 119 có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và phải tiếp tục thực hiện thủ tục hóa đơn theo NĐ 51/2019/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP.

Trong thời gian từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, nếu cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119 nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng CNTT mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119.

Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119 thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng CNTT mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định 51/2019/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP thì thực hiện các thủ tục hóa đơn và gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế.

Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng và chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Như vậy, để việc xử lý chuyển tiếp hóa đơn điện tử của doanh nghiệp được diễn ra hợp pháp, doanh nghiệp cần xác định tình trạng hiện tại của mình hiện đang hay sắp hết hóa đơn giấy để có phương án phù hợp và không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.2 Tham khảo xử lý chuyển tiếp hóa đơn điện tử theo quy định tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Tuy chưa được ban hành chính thức, nhưng Bộ Tài chính đã đăng tải dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến đóng góp của đơn vị, tổ chức, cá nhân có quan tâm.

Trên cơ sở các quy định được nêu tại Nghị định 119, các đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể tham khảo Điều 49 dự thảo Thông tư hướng dẫn có đề cập đến việc xử lý chuyển tiếp hóa đơn điện tử như sau:

Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cho việc đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử thì vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành hai Nghị định này.

2. Hành Trình Doanh Nghiệp Việt hỗ trợ doanh nghiệp chuyển tiếp sang hóa đơn điện tử

Hành Trình Doanh Nghiệp Việt tự hào là đại lý hợp tác với MISA. MISA là đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn được 80% kế toán ưa chuộng và sử dụng hiện nay với những tính năng ưu việt:

  • Tích hợp dễ dàng với mọi phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị mà doanh nghiệp đang sử dụng
  • Cho phép người mua thanh toán đơn hàng ngay khi nhận được hóa đơn điện tử từ người bán.
  • Đa nền tảng với 3 phiên bản sử dụng trên desktop, website và mobile giúp người sử dụng quản lý hóa đơn điện tử tức thời.

Để hoàn tất quá trình chuyển tiếp sang hóa đơn điện tử, HTDNV hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong việc đăng ký phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng:

  • Miễn phí thiết kế mẫu hóa đơn điện tử cơ bản
  • Hỗ trợ hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký phát hành hóa đơn điện tử và gửi cơ quan thuế qua mạng
  • Miễn phí tích hợp hóa đơn điện tử với phần mềm kế toán, nhân sự, bán hàng mà doanh nghiệp đang sử dụng

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ Hotline: 0909 206 247

social