• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Doanh nghiệp mới thành lập có rất nhiều vấn đề pháp lý cần phải chú ý, trong đó có vấn đề về biển hiệu công ty. Vậy khi thành lập doanh nghiệp có cần phải treo biển hiệu, treo như thế nào là hợp quy định pháp luật, trên biển hiệu cần phải thông tin gì?

Mời bạn cùng Hành Trình Doanh Nghiệp Việt tìm hiểu các quy định về biển hiệu công:

1. Có cần phải có bảng hiệu công ty ?

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 38, Luật Doanh nghiệp năm 2014: “Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.”

Như vậy, theo quy định trên thì bắt buộc doanh nghiệp phải có nghĩa vụ gắn tên tại trụ sở chính. Tên doanh nghiệp được gắn trên biển hiệu doanh nghiệp và việc treo biển hiệu doanh nghiệp cần phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

2. Có được treo nhiều biển hiệu tại trụ sở công ty ?

Theo quy định Khoản 2, Điều 23, Nghị định 103/2009/NĐ-CP thì doanh nghiệp phải thực hiện như sau:

  • Biển hiệu chỉ được viết, đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân;
  • Mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được viết, đặt một biển hiệu tại cổng;
  • Tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh độc lập với tổ chức, cá nhân khác chỉ viết, đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc.

Ngoài ra, việc treo biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

3. Các nội dung của biển hiệu

Theo Điều 34 Luật Quảng Cáo 2012 thì biển hiệu phải có các nội dung sau:

- Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có).

- Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Địa chỉ, điện thoại.

Thực trạng, hiện nay một số doanh nghiệp mắc lỗi khi treo biển hiệu không gắn thông tin số điện thoại của doanh nghiệp. Việc này trái với quy định của pháp luật và có thể bị xử phạt hành chính. Đây là một lỗi nhỏ mà doanh nghiệp cần chú ý để thực hiện đúng với quy định pháp luật.

4. Việc không treo biển hiệu công ty thì xử phạt như thế nào ?

Theo Điều 2 Khoản 34 Nghị định 50/2016/NĐ-CP từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty;

b) Không lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông;

c) Không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; không viết hoặc gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

d) Không lưu giữ các tài liệu tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty.

 5. Cở sở pháp lý

+ Luật doanh nghiệp 2014

+ Luật quảng cáo 2012

+ Nghị định 103/2009/NĐ-CP

+ Nghị định 50/2016/NĐ-CP

 

social