• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Sau một năm cập nhật  chứng từ phát sinh, lên sổ sách, báo cáo… là điều mà các bạn kế toán luôn quan tâm là làm thế nào để in ấn đầy đủ, tiết kiệm, lưu trữ khoa học, dễ tìm kiếm, dễ lấy, dễ kiểm tra…bài viết sau đây sẽ gợi ý cho các bạn tham khảo xử lý và giải quyết về vấn đề trên.


 I.Khai báo thuế/Lưu tờ khai:
–  Bìa còng xanh hoặc đóng quyển,  đục lỗ để lưu trữ
–  Báo cáo thuế tháng/ quý.
+ Bảng kê phụ lục bán ra và mua vào.
+ Giấy xác nhận nộp tờ khai qua mạng của tổng cục thuế.
–  Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: BC26/AC.
–  Phiếu thu, phiếu chi, phiếu hạch toán công nợ (nếu có).
+ Hóa đơn đầu ra liên xanh, kẹp bên dưới bảng kê bán ra (sắp xếp theo tình tự ngày hoá đơn từ nhỏ đến lớn), có thể lưu chung với tờ khai hoặc lưu sắp riêng.
+ Hóa đơn đầu vào liên đỏ , kẹp bên dưới bảng kê mua vào lưu chung với tờ khai hoặc lưu sắp riêng (có thể sắp xếp theo trình tự bảng kê nếu được, không thì sẽ lưu theo trình tự ngày hạch toán), phí trên hoá đơn lúc hạch toán đánh luôn số chứng từ để dễ dàng kẹp vào phiếu thu/chi, ngân hàng sau này.
–  Thông báo phát hành hóa đơn trong kỳ nếu có, hóa đơn mẫu và các hợp đồng in ...
Lưu ý: Các hồ sơ nộp qua mạng khi lưu trữ trên phải có xác nhận chữ ký điện tử và đã nộp trang web thuế.


II. Lưu sổ sách:
1. In nhật ký chung
– Tờ bìa = bìa màu
– Nhật ký chung in 12 tháng


2. In sổ Cái tài khoản từ tài khoản loại 1 đến tài khoản loại 9
– Tờ bìa = bìa màu
– Sổ cái các tài khoản
– Cân đối phát sinh

 

3. Sổ quỹ tiền mặt và tiền gửi
– In tờ bia sổ quỹ tiền mặt và tiền gửi chung = bìa màu
– In riêng bìa sổ quỹ tiền Mặt bìa trắng lót bên trong
– In riêng bìa sổ quỹ tiền Gửi bìa trắng lót bên trong
– In sổ quỹ tiền mặt & in sổ quỹ tiền gửi ngân hàng

 

4. In công nợ khách hàng
– In tờ bìa màu công nợ khách hàng
– In bảng tổng hợp công nợ
– In chi tiết công nợ theo từng đối tượng khách hàng

 

5. In Giá thành công trình
– In tờ bìa màu giá thành công trình
– Bảng tổng hợp danh mục 154
– In Bảng tổng hợp chi tiết giá thành công trình cho từng tháng
– In sổ cái chi tiết từng công trình 12 tháng

 

6. In Công cụ dụng cụ và TSCĐ
– In tờ bìa màu CCDC & TSCĐ
– In danh sách CCDC & TSCĐ.
– In chi tiết bảng phân bổ và khấu hao 12 tháng

 

7. Phiếu Thu –  Chi –  Nhập – Xuất  - Hạch Toán

  • In toàn bộ Phiếu Thu từ tháng 01 đến tháng 12
  • In toàn bộ Phiếu Chi từ tháng 01 đến tháng 12
  • In toàn bộ Phiếu  Hạch Toán từ tháng 01 đến tháng 12
  • In toàn bộ Phiếu Xuất - Phiếu Nhập Kho trong năm đóng thành tập, nếu nhiều chia làm nhiều cuốn, ít thì đóng lại thành 01 cuốn.

Lưu ý: nếu số chứng từ có thay đổi, hoặc trong năm chưa sắp xếp phải sắp xếp lại số chứng từ trước khi in phiếu và sổ.
 

8. Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho NVL, HH
– In tổng hợp NXT từ tháng 01 đến tháng 12 thành 01 cuốn hoặc nhiều cuốn
– Ịn sổ chi tiết NVL, HH thành nhiều cuốn.
– Tài khoản in là: 152,153,155,156
– In chi tiết sổ từng mã NVL, CCDC, Thành phẩm, hàng hoá từ tháng 01 đến tháng 12 đóng thành quyển.

 

9. Báo cáo tài chính
Tờ mục lục liệt kê các mục trong BCTC, số lượng trang, vị trí lưu:
* Báo cáo tài chính
– Bảng cân đối kế toán
– Bảng cân đối tài khoản phát sinh
– Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
– Lưu chuyển tiền tệ
– Thuyết minh báo cáo tài chính
* Tờ khai quyết toán thuế TNDN
– Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
– Phụ lục chuyển lỗ ( nếu có)
– Phụ lục ưu đãi thuế (nếu có)
* Tờ khai quyết toán thuế TNCN
– Bộ tờ khai quyết toán TNCN
– Mẫu đăng ký người phụ thuộc (nếu có)
– Mẫu người lao động đăng ký uỷ quyền quyết toán
– Giấy nộp tiền thuế TNCN quyết toán năm (nếu có)
– Các chứng từ khác liên quan đến số liệu tổng hợp làm báo cáo quyết toán TNCN năm.

 

10. Hồ Sơ Lao Động & BHXH
– Bìa màu:  Lao Động
– In Quyết toán thuế TNCN năm đã nộp
– In toàn bộ hợp đồng lao động ra giấy, kẹp cùng chứng minh nhân dân phô tô
– In toàn bộ Bảng Lương, Chấm công 12 tháng liên tục
– Lưu toàn bộ hợp đồng lao động đã ký với người lao động: ký tá đầy đủ, phụ lục hợp đồng, quyết định tăng và giảm lương.
– Các hồ sơ khác liên quan đến thông tin người lao động như: hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, các biểu mẫu phát sinh hằng tháng, hồ sơ ốm đau, thai sản, nghỉ việc, trợ cấp khác…nếu có.

 

11. Hợp đồng
+ Hợp đồng kinh tế các loại: Ra + Vào
+ Bìa xanh: Hợp đồng Ra + Vào
– Lưu trữ toàn bộ các hợp đồng Đầu Vào của các nhà cung cấp lại thành 1 bìa còng hoặc Alco
– Lưu trữ toàn bộ các hợp đồng Bán Ra của người mua lại thành 1 bìa còng hoặc Alco.

Nguồn: Tổng hợp kiến thức

social