• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Trường hợp 1: Doanh nghiệp mất token, mất luôn pass đăng nhập vào trang thuế 

Bước 1: Lấy lại mật khẩu:

- Doanh nghiệp cần lấy lại mật khẩu trang thuế bằng cách lên chi cục thuế quản lý và yêu cầu cấp lại pass đăng nhập trang thuế.

(Trong trường hợp doanh nghiệp khai qua trang trung gian, doanh nghiệp liên hệ với trang trung gian để ngưng tài khoản và yêu cầu cấp lại pass đăng nhập vào trang thuế)

Bước 2: Làm lại Token

Sau khi có pass đăng nhập vào trang thuế, Doanh nghiệp liên hệ với nhà cung cấp thiết bị token và cung cấp cho họ mã số thuế của doanh nghiệp để họ làm lại thiết bị.


Trường hợp 2: Doanh nghiệp mất token nhưng còn nhớ pass đăng nhập vào trang khai thuế, nhưng doanh nghiệp không nhớ thời gian sử dụng token hoặc thời hạn dưới 6 tháng.

Bước 1: Doanh nghiệp liên hệ với nhà cung cấp Token, cung cấp MST và thời gian sử dụng cho họ. Nhà cung cấp sẽ làm lại Token mới với thời gian sử dụng mới cho khách.

Bước 2: Nhà cung cấp cài đặt token

Bước 3: Doanh nghiệp sử dụng Token mới. Trên đây là hướng dẫn cách xử lý các trường hợp phổ biến mất token tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp lưu ý Token là thiết bị quan trọng trong việc kê khai thuế, việc xử lý khi mất token cũng phức tạp và mất thời gian nên doanh nghiệp phải bảo quản và giữ gìn cẩn thận, tránh trường hợp làm mất, hư hỏng.


social