• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Với mỗi doanh nghiệp, bộ máy kế toán luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng, đảm bảo trong sự phát triển cũng như những quyết định của các nhà quản lý. Bởi chính đây là bộ máy cung cấp những thông tin một cách chính xác, kịp thời về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, trong hoạt động của doanh nghiệp, bộ máy kế toán là bộ phận cần được lưu tâm hàng đầu…

Bộ máy kế toán của một doanh nghiệp (DN) là tập hợp những người làm kế toán tại DN cùng với các phương tiện trang thiết bị dùng để ghi chép, tính toán xử lý toàn bộ thông tin liên quan đến công tác kế toán tại DN từ khâu thu nhận, kiểm tra, xử lý đến khâu tổng hợp, cung cấp những thông tin kinh tế về các hoạt động của đơn vị.

Đối với các doanh nghiệp thương mại (DNTM) vấn đề hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán cũng là yêu cầu bức thiết, sao cho đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của các DN nhằm thu nhận, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và trung thực phục vụ cho việc điều hành của nhà quản lý. Theo đó, tổ chức bộ máy kế toán của DNTM cần tương ứng với quy mô và khối lượng công việc kế toán cần thực hiện cũng như số lượng và chất lượng của đội ngũ người làm kế toán.

Khảo sát một số các  DNTM có thể thấy rằng đối với các DNTM hiện nay nên tổ chức bộ máy kế toán tập trung theo mô hình kết hợp kế toán tài chính và kế toán quản trị trong các phần hành của bộ máy kế toán. Tuy nhiên, để thực hiện được điều đó, cần giải quyết tốt các vấn đề sau:

  • Một là, xác định khối lượng công việc kế toán cần thực hiện của DN.
  • Hai là, xác định số lượng bộ phận kế toán của bộ máy kế toán trong DN.
  • Ba là, xác định số lượng và chất lượng của đội ngũ người làm kế toán trong từng bộ phận hợp lý.
  • Bốn là, tổ chức phân công nhiệm vụ hợp lý cho từng bộ phận kế toán nhằm đảm bảo thu nhận, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin phục vụ cho việc điều hành của nhà quản trị.

Đối với các DNTM, mô hình tổ chức công tác kế toán tập trung thường được bố trí thành các bộ phận sau đây:


Hành Trình Doanh Nghiệp Việt cung ứng gói dịch vụ xây dựng bộ máy quản lý kế toán dựa trên các chuyên viên tư vấn sẽ khảo sát trực tiếp để có thể hiểu sâu và chính xác về doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể yên tâm khi trao đổi thông tin với chúng tôi bởi chúng tôi cam kết bảo mật thông tin luôn là nguyên tắc số một. Các thông tin trao đổi bao gồm:

  • Đào tạo, xây dựng bộ máy kế toán

- Hình thức công ty (Công ty TNHH, Cổ phần,…).
- Đặc điểm, ngành nghề kinh doanh...
- Cách thức tổ chức công tác kế toán hiện tại
- Phương thức hạch toán kế toán trong doanh nghiệp
- Quy trình luân chuyển chứng từ tại doanh nghiệp…..

  • Xây dựng

Trên cơ sở đánh giá các thông tin đã thu thập được, các chuyên viên sẽ thiết kế cho doanh nghiệp của bạn hệ thống kế toán với nội dung:
- Tổ chức bộ máy kế toán: 

+ Thiết lập sơ đồ tổ chức Phòng kế toán phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Lượng nhân sự kế toán cần thiết, bố trí nhân sự phụ trách phần hành kế toán phù hợp;

Xây dựng chức năng và nhiệm vụ phòng kế toán, chức năng và nhiệm vụ của từng nhân viên kế toán.

- Tổ chức công tác kế toán:

+ Thiết lập hệ thống chứng từ, biểu mẫu báo cáo quản trị tuân thủ theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của khách hàng;
+ Thiết lập quy trình phê duyệt và luân chuyển chứng từ nhằm phù hợp với thực tế hoạt động của khách hàng, hỗ trợ tốt nhất cho hệ thống kiểm soát nội bộ;
+ Thiết lập hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ sách kế toán tuân thủ theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và phù hợp với thực tế kinh doanh của khách hàng;
+ Thiết lập quy trình hạch toán kế toán, quy trình kiểm soát số liệu kế toán phù hợp;
+ Thiết lập quy trình lập và phê duyệt hệ thống báo cáo tài chính tuân thủ theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính;
+ Tư vấn lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp thông qua việc đánh giá và thử nghiệm phần mềm kế toán trước khi triển khai thực hiện.

Triển khai: Sau khi thiết lập tổ chức bộ máy và công tác kế toán, chuyên viên tư vấn tiến hành bàn giao, đào tạo nhân sự và vận hành theo hệ thống đã được xây dựng

Mục tiêu:

+ Đúng luật, đúng chế độ và các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác kế toán, thuế.
+ Phù hợp với đặc điểm ngành nghề kinh doanh, quy trình hạch toán kế toán, quyết toán thuế của doanh nghiệp.
+ Dễ sử dụng, dễ kiểm tra, đối chiếu với từng cán bộ kế toán và Ban lãnh đạo doanh nghiệp..
+ Tiết kiệm chi phí, yên tâm trong công tác điều hành mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hãy liên lạc với chúng tôi để được cung cấp dịch vụ tốt nhất!

social