• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có quyền tự công bố sản phẩm thực phẩm của mình. Tuy nhiên, nhà nước có quy định cụ thể về thủ tục hành chính đối với việc tự công bố sản phẩm thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Để mọi người hiểu hơn về trình tự, thủ tục tự công bố sản phẩm, HTDNV Group sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn qua bài viết dưới đây:

 

1. Công bố sản phẩm là gì?

Công bố sản phẩm, hay còn hiểu là công bố chất lượng sản phẩm là một trong các nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, đây là việc các bên được quy định cần phải làm trước khi đưa sản phẩm nhập khẩu hoặc sản phẩm sản xuất trong nước lưu hành tự do trên thị trường Việt Nam.

2. Các sản phẩm phải thực hiện thủ tục công bố sản phẩm:

3. Thủ tục tự công bố sản phẩm

Bước 1: Kiểm nghiệm sản phẩm.

Doanh nghiệp chuẩn bị các mẫu sản phẩm cần làm thủ tục tự công bố sản phẩm đến các Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm để test mẫu kiểm nghiệp phù hợp với quy định để tiến hành hồ sơ tự công bố.

Bước 2: Hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm:

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì hồ sơ gồm:

4. Trình tự của việc tự công bố sản phẩm

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm quy định về trình tự như sau:

a) Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định;

b) Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;

c) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

- Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Lưu ý:

  • Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.
  • Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

(Căn cứ Khoản 3,4  Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm)

5. Rủi ro khi Doanh nghiệp tự làm hồ sơ:

Trên đây là những thông tin liên quan đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hành Trình Doanh Nghiệp Việt Group. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ uy tín, chất lượng và hiệu quả tốt nhất. Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm khi đến với chúng tôi.

           

           

 


MỘT SỐ THỦ TỤC CÔNG BỐ KHÁC TẠI HÀNH TRÌNH DOANH NGHIỆP VIỆT GROUP:

q Công bố Tiêu chuẩn cơ sở q Công bố Mỹ phẩm sản xuất trong nước

q Công bố Thực phẩm chức năng

q Công bố Trang thiết bị y tế
q Công bố Mỹ phẩm nhập khẩuq Đăng ký bản công bố
social