• Mail: htdnv247@gmail.com
 • 0909 206 247

 

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TỪ NGÀY 1/1/2024

Kể từ ngày 1/1/2024, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam trước khi tuyển dụng người nước ngoài làm việc. Đây là quy định mới nhất tại Nghị Định 70/2023 về việc xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ONLINE

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 152/2020 NĐ-CP
 • Nghị định 70/2023 NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 152/2023 NĐ-CP

Theo điểm c Khoản 1 Điều 4 Nghị định 70/2023 NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 152/2023 NĐ-CP.:

 • Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, việc thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Cổng thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập trong thời gian ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.
 • Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm:
 • Vị trí và chức danh công việc,
 • Mô tả công việc,
 • Số lượng,
 • Yêu cầu về trình độ,
 • Kinh nghiệm,
 • Mức lương,
 • Thời gian và địa điểm làm việc.

Sau khi không tuyển được người lao động Việt Nam vào các vị ví tuyển dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

 • Việc đăng thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam, là để giải thích cho lý do vì sao phải tuyển dụng người nước ngoài làm việc. Trong mẫu đơn số 01, mẫu đơn số 02 xác định nhu cầu sử dụng lao động, có riêng một phần cho vấn đề này.
 • Về mặt ý nghĩa, Việt Nam mong muốn có những lao động nước ngoài tay nghề cao làm việc. Do đó, chỉ cấp phép lao động cho những người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật. Tạo điều kiện cho người việt học hỏi, trao đổi nâng cao tay nghề.
 • Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc theo Mẫu số 03/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Nghị định mới ban hành cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 120/2020 sau: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo Mẫu số 12/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Nghị định số 70/2023/NĐ-CP cũng bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (sau đây gọi tắt là Nghị định số35/2022/NĐ-CP).
 • Một là, bãi bỏ đoạn mở đầu “Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế” và cụm từ “tiếp nhận báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài” tại điểm đ khoản 2 Điều 68.
 • Hai là, bãi bỏ đoạn “tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được” tại điểm c khoản 3 Điều 68.
 • Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/9/2023.
 • Đối với báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động mà người sử dụng lao động nước ngoài đã nộp cho Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và Nghị định số 35/2022/NĐ-CP.

 

Sở dĩ việc đề ra quy định chỉ tuyển người lao động nước ngoài khi không tuyển được lao động Việt Nam được thực hiện với mục tiêu bảo vệ và thúc đẩy việc làm cho người lao động trong nước. Việc tạo điều kiện để công ty và tổ chức tuyển dụng trước hết tại địa phương giúp tối ưu hóa sự sử dụng nguồn lao động trong nước. Điều này thúc đẩy tạo ra việc làm cho công dân Việt Nam và đảm bảo họ có cơ hội hưởng lợi từ việc làm. Thêm vào đó, khi công ty và tổ chức trước hết phải tìm kiếm nguồn lao động trong nước, điều này giúp đảm bảo rằng họ không bị xem thường hoặc bị loại bỏ khi có người nước ngoài ứng tuyển. Điều này cũng đảm bảo rằng các người lao động trong nước được trả lương và được đối xử công bằng. Tuyển dụng người lao động nước ngoài thường được coi là một phương án phụ, được áp dụng khi nguồn lao động trong nước không đủ hoặc không đáp ứng được nhu cầu cụ thể của công việc. Ngoài ra, nếu người lao động nước ngoài được tuyển dụng khi có nguồn lao động trong nước đủ, họ có thể trở nên dễ bị lạm dụng hoặc không được trả lương và đối xử công bằng. Việc tìm kiếm nguồn lao động trong nước trước hết giúp bảo vệ quyền và lợi ích của họ.

DỊCH VỤ CHUYÊN HỖ TRỢ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

 

HTDNV Group chúng tôi luôn cung cấp, hỗ trợ tư vấn miễn phí cho Quý khách hàng về các dịch vụ liên quan về Visa, Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú, Đổi giấy phép lái xe, Lý lịch tư pháp, Hợp pháp hoá lãnh sự, Đăng ký thay đổi nội dung trên chứng nhận đầu tư và các dịch vụ pháp lý khác.

social