• Mail: htdnv247@gmail.com
 • 0909 206 247

Sau thời gian thực hiện việc giảm tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 theo Nghị định số 94/2021/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2024, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP.

Do tác động của đại dịch Covid-19, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp lữ hành, Tổng cục Du lịch nay là Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tham mưu, đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ ban hành Nghị định 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho các doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 28/10/2021 đến hết ngày 31/12/2023. Trong thời gian này, áp dụng mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng); Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng); Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

Cũng theo Nghị định 94/2021/NĐ-CP, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017. Cụ thể như sau: mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng); Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng); Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài là 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng).

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật Du lịch 2017.
 • Nghị định số: Số: 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2107 quy định chi tiết một số điều của luật du lịch.
 • Thông tư số: 06/2017/TT-BVHTTDlL ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của luật du lịch.

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam: 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng);
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau:
 • Chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Chuyên ngành về lữ hành được thể hiện trên bằng tốt nghiệp của một trong các ngành, nghề, chuyên ngành sau đây:
 1. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
 2. Quản trị lữ hành;
 3. Điều hành tour du lịch;
 4. Marketing du lịch;
 5. Du lịch;
 6. Du lịch lữ hành;
 7. Quản lý và kinh doanh du lịch;
 8. Quản trị du lịch MICE;
 9. Đại lý lữ hành;
 10. Hướng dẫn du lịch;
 11. Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo vả cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018;
 12. Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.
 13. Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành quy định tại điểm l và điểm m thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.

3. Hồ sơ cần chuẩn bị xin giấy phép lữ hành nội địa

Thành phần hồ sơ

Mô tả

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép

Sử dụng mẫu số 04 tại Phụ lục II, ban hành theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã được đăng ký hợp pháp tại cơ quan có thẩm quyền

 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành

Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã nộp số tiền ký quỹ theo quy định

 • Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành

Tài liệu chứng minh người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành đã được bổ nhiệm đúng quy trình

 • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh lữ hành

Đảm bảo năng lực hành nghề của người phụ trách

 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp và nhận kết quả

Trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 

4. Quy trình thực hiện

Thời hạn giải quyết

 • 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lệ phí (Nếu có)

 • 3.000.000 đồng/giấy phép (theo Thông tư số 33/2018/TT- BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Mẫu giấy phép lữ hành 

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA TẠI HTDNV GROUP 

Bên cạnh dịch vụ thành lập công ty lữ hành, HTDNV GROUP còn cung cấp dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho quý khách hàng, doanh nghiệp có nhu cầu.

Nội dung dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa tại HTDNV GROUP như sau:

 • Tư vấn đầy đủ các thông tin về điều kiện, thủ tục cần thiết để xin Giấy phép lữ hành nội địa.
 • Tư vấn và hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các tài liệu cần thiết.
 • Chuẩn bị hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội và trình doanh nghiệp ký tận nơi.
 • Công chứng các giấy tờ cần thiết để phục vụ cho hồ sơ.
 • Liên hệ với ngân hàng để làm thủ tục ký quỹ cho doanh nghiệp.
 • Nộp hồ sơ và nhận Giấy phép tại Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Bàn giao Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa tận nơi cho doanh nghiệp.

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

1. Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa là gì?

 • Theo Khoản 1 Điều 31 Luật du lịch, điều kiện để được kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại Việt Nam như sau:
 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và có đăng ký ngành nghề về du lịch.
 • Có ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng tối thiểu 100 triệu đồng. Từ ngày 28/10/2021 đến hết 31/12/2023, yêu cầu ký quỹ 20.000.000 đồng (Theo Điều 1 Nghị định 94/2021/NĐ-CP).
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

2. Hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa gồm những gì?

 • Thành phần hồ sơ gồm có: Đơn xin cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa; Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành ngân hàng cấp cho doanh nghiệp; Bản sao công chứng quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành lữ hành hoặc chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Đơn xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

3. Nộp hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa ở đâu?

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa trực tiếp tại Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc gửi qua đường bưu điện.

4. Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa là bao nhiêu?

 • Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 3.000.000 đồng. Từ ngày 24/12/2021 đến hết ngày 30/06/2022, phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 1.500.000 đồng.

5. Doanh nghiệp ký quỹ kinh doanh lữ hành nội địa ở đâu?

 • Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

6. Hộ kinh doanh có được kinh doanh lữ hành nội địa không?

 • Không. Chỉ có doanh nghiệp mới được kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa.

7. Quyền của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa là gì?

 • Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa có quyền xây dựng, quảng cáo, bán và tổ chức thực hiện các dịch vụ du lịch, tour du lịch cho khách du lịch nội địa tại Việt Nam.

8. Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa là gì?

 • Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa có các nghĩa vụ sau: Bảo đảm duy trì các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành; Thông báo về việc thay đổi người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành tới cơ quan có thẩm quyền; Cung cấp thông tin về chương trình, dịch vụ, điểm đến du lịch cho khách du lịch; Mua bảo hiểm cho khách du lịch trong thời gian thực hiện chương trình du lịch…
social