• Mail: htdnv247@gmail.com
 • 0909 206 247

Vàng là một trong những kim loại quý có giá trị cao tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới hiện nay, đây là một trong những loại tài sản có giá đang được sử dụng khá phổ biến tại nước ta.

Theo quy định của pháp luật nước ta hiện hành thì đối với vàng sẽ có những quy định cụ thể riêng biệt, theo đó các hoạt động liên quan đến vàng sẽ phải tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định như:

Các tổ chức, cá nhân thì quyền sở hữu vàng hợp pháp sẽ được công nhận và bảo vệ. Bởi đây là một loại tài sản có giá nên các chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh mua, bán vàng đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. 

Ngân hàng Nhà nước đang giữ vai trò là cơ quan thay mặt Nhà nước (Chính phủ) thống nhất quản lý về hoạt động kinh doanh vàng với  mục tiêu nhằm ổn định và bền vững thị trường vàng trong nước.

Hoạt động sản xuất vàng miếng, xuất khẩu hay nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng chỉ được một chủ thể độc quyền là Nhà nước thực hiện.

Việc  quản lý hoạt động kinh doanh vàng được diễn ra với mục đích nhằm phát triển ổn định và bền vững thị trường vàng trong nước, ngoài ra còn để bảo đảm cho các  hoạt động như: sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trong nước và xuất khẩu tuân theo quy định của pháp luật. 

Các chủ thể là tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vàng đều phải tuân thủ nghiêm theo các quy định của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Hoạt động mua, bán vàng miếng hay sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ là những hoạt động kinh doanh có điều kiện, ngoài ra còn phải được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;
 • Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;
 • Thông tư 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN.
 • Thông tư 03/2017/TT-NHNN ngày 06/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN.
 • Thông tư 24/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hi.

2. Phân loại các hình thức kinh doanh vàng:

 • Vàng trang sức, mỹ nghệ là các sản phẩm vàng có hàm lượng từ 8 Kara (tương đương 33,33%) trở lên, đã qua gia công, chế tác để phục vụ nhu cầu trang sức, trang trí mỹ thuật.
 • Vàng miếng là vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây được gọi là Ngân hàng Nhà nước) cho phép sản xuất hoặc vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ.
 • Vàng nguyên liệu là vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và các loại vàng khác.
 • Hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản là hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản, dưới hình thức giao dịch ký quỹ và giá trị ròng được định giá lại liên tục theo biến động của giá vàng.

3. Trường hợp 1: kinh doanh mua bán vàng tang sức mỹ nghệ

3.1 Điều kiện kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ:

Doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.
 1.  

3.2 Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh vàng

Kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ các cá nhân , tổ chức có thể đăng ký 1 trong 2 loại hình như sau:

Loại hình

 kinh doanh

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ cần chuẩn bị

 • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao y công chứng CCCD
 • Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường (đối với DN xã hội)
 • Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền HTDNV đăng ký kinh doanh)
 • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ doanh nghiệp
 • Danh sách cổ đông thành viên
 • Bản sao y công chứng CCCD người đại diện pháp luật và các thành viên góp vốn
 • Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền HTDNV đăng ký kinh doanh)

Nộp hồ sơ

 • Nộp online tại Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp
 • Nộp online tại Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp

Thời gian

 • 03 – 05 ngày làm việc
 • 03 – 05 ngày làm việc

Lệ phí

 • 100.000đ/hồ sơ
 • 100.000đ/hồ sơ

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp cần làm các thủ tục sau để hoàn thiện hồ sơ về thuế:

 1. Đăng ký dầu tròn
 2. Khắc biển hiệu treo tại địa chỉ kinh doanh
 3. Đăng ký tài khoản ngân hàng
 4. Khai lệ phí môn bài
 5. Đăng ký sử dụng token
 6. Đăng ký sử dụng và phát hành hóa đơn điện tử
 7. Soạn và nộp hồ sơ thuế ban đầu

Mẫu Giấy phép kinh doanh Vàng

 

4. Trường hợp 2: Sản xuất, gia công vàng trang sức mỹ nghệ

4.1 Điều kiện kinh doanh:

 • Điều kiện đối với doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ:Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định, có đăng ký sản xuất vàng là trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đó.
 • Phải có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết khác để phục vụ cho việc sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.
 • Đối với hoạt động gia công vàng trang sức, mỹ nghệ: Các chủ thể (cá nhân, hợp tác xã, hộ gia đình hay doanh nghiệp) chỉ được thực hiện gia công cho các doanh nghiệp được cấp phép sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; phải có nội dung về đăng ký gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trong các loại giấy tờ như: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp.Hồ sơ đăng ký kinh doanh:

4.2 Hồ sơ cần chuẩn bị xin giấy phép kinh doanh

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên);
 • Danh sách cổ đông (đối với công ty cổ phần);
 • Văn bản ủy quyền phần vốn góp (đối với trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức);
 • Danh sách đại diện theo ủy quyền (đối với trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức);
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ.Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền HTDNV đăng ký kinh doanh)

4.3 Nộp hồ sơ: Nộp online tại Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp

4.4 Thời gian    03 – 05 ngày làm việc

4.5 Lệ phí         100.000đ/hồ sơ

4.6 Hồ sơ xin giấy phép sản xuất vàng

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư 16/2012/TT-NHNN);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ;
 • Văn bản hoặc tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm sản xuất (Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê kho); bản kê khai về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

4.7 Nơi nộp hồ sơ: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

4.8 Cách thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

4.9 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất và cấp hoặc từ chối cấp (ghi rõ lý do) Giấy phép chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Một số câu hỏi thường gặp

1. Các loại giấy phép thường có khi kinh doanh vàng?

Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng: phải có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ: phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Hoạt động xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu: phải có hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu

2. Hộ kinh doanh có được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng không?

Theo Điều 5 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, để được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng thì một trong những điều kiện đó là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, hộ kinh doanh không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng, mỹ nghệ.

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh, sản xuất, gia công mỹ nghệ vàng, trang sức, vàng bạc đá quý tại Hành Trình Doanh Nghiệp Việt Group.

Chỉ cần bạn muốn kinh doanh tại Việt Nam, còn lại hãy để chúng tôi lo:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam
 • Soạn, nộp và giao kết quả về tận nơi;
 • Hỗ trợ giải đáp miễn phí các vấn đề pháp lý, thuế kế toán trong suốt quá trình hoạt động.
 • Miễn phí tư vấn  cho khách hàng. Kể cả khách hàng không sử dụng dịch vụ của HTDNV;
 • Chính sách hậu mãi cho tất cả dịch vụ tiếp theo nếu đã sử dụng dịch vụ của HTDNV
 • Nhận tư vấn pháp luật, Pháp lý cho người nước ngoài về Việt nam, kế toán thuế miễn phí từ HTDNV

HTDNV GROUP - UY TÍN - TỐI ƯU - TIẾT KIỆM

 
social